Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Volný čas > Kultura a sport

Kultura a sport

Přehled volnočasových aktivit v obci Hostěnice

Sportovní areál Pastviska

Tělocvična a posilovna v MŠ

Občanské centrum

Sportovní areál Pastviska

Víceúčelové hřiště:

Pravidelné rezervace:

  • úterky - SPsH: sportovní kroužek pro děti 16.30 - 19.00 hod.
  • pátky- SPsH: fotbal 18.00 - 20.00 hod.

Rezervační kalendář VH (potvrzené rezervace)

Antukové hřiště:

Pravidelné rezervace:

  • úterky - SPsH: sportovní kroužek pro děti 16.30 - 19.30 hod.

Rezervační kalendář A (potvrzené rezervace)

Hřiště na malou kopanou, nohejbal (prosívka):

Pravidelné rezervace:

Rezervační kalendář P (potvrzené rezervace)

Organizace provozu hřiště:

  1. Hřiště lze závazně rezervovat na určité hodiny nejpozději v pátek do 12h: Telefonicky na čísle: 721 167 072
  2. Potvrzené rezervace jsou přístupné viz. výše. Provedením rezervace uděluje zájemce souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění pro účely evidence rezervací.
  3. Víceúčelové hřiště a hřiště na malou kopanou (prosívka) nelze rezervovat ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a školních prázdnin v době od 14:00 do16:00h. Výjimku může nejméně týden předem udělit starostka obce.

Ceník poplatků za použití hřiště

1) Děti do 18 let a občané, kteří mají zaplacen poplatek za užívání sportovních a kulturních zařízení v obci Hostěnice - zdarma.

2) Ostatní 150,-Kč vč. DPH/hod za jednotlivé hřiště.

V případě využití hřiště např. dvěma osobami, z nichž jedna nemá zaplacen poplatek za využívání sportovních a kulturních zařízení v obci Hostěnice, činí poplatek 75,- Kč vč. DPH/hod/ za osobu.

3) Poplatek lze uhradit:

- obsluze při předání hřiště

4) Při nedodržení výše uvedených pravidel činí poplatek za využití hřiště 500,‑Kč. Tento je oprávněn vybrat zástupce provozovatele hřiště.

Tělocvična a posilovna v MŠ

Tělocvična v objektu MŠ

Informace o předání klíčů od tělocvičny a posilovny v budovách - informace o využívání tělocvičny a posilovny

Občanské centrum - rezervace termínu na tel.č 544 250 763, mobil. 604 205 523

Kalendář vytíženosti Občanského centra

Podmínky pronájmu: Nájemce v kanceláři OÚ Hostěnice v týdnu před pronájmem v úřední den pondělí a středa vyplní pronájem obecních prostor, uhradí částku 500,- Kč včetně 21% DPH. Nájemce odpovídá za pronajaté prostory a jejich vybavení. Nájemce zajistí úklid pronajatých prostor včetně sociálního zařízení a případné závady nahlásí při předání panu Janu Skřivánkovi. Předání a převzetí prostor včetně klíčů je třeba domluvit předem na tel.č. 731 194 322 s panem  Janem Skřivánkem. Do sešitu umístěného na nástěnce za barem zapíše nájemce termín pronájmu, jméno a příjmení, stav prostor při převzetí.

Ceník pronájmu nebytových prostor obce Hostěnice, Hostěnice č.p. 159

Ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

Místní spolky a sdružení : zdarma

Soukromé akce fyzických osob : 500 Kč /den

Vratná kauce : 1000 Kč

Komerční akce : 1 500 Kč/den, 240 Kč/hod

Vratná kauce : 1000 Kč