Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty. V případě vícestránových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna na budově obecního úřadu (Hostěnice č.p. 57) a je přístupná 24h denně.

Archiv úřední desky

Kategorie:Název Vyvěšeno Sejmuto

Stav

Informace k volbám do Zastupitelstva obce Hostěnice konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 dle § 27… 27. 6. 2022 14. 7. 2022 Aktuální
Zápis č. 4/2022 ze zasedání ZO Hostěnice konaného dne 24.6.2022 27. 6. 2022 14. 7. 2022 Aktuální
Veřejná vyhláška "Vydání Změny č.02 územního plánu Hostěnce" 29. 6. 2022 15. 7. 2022 Aktuální
Výzva k podání nabídky - Hostěnice, Gregorka - rozšíření kanalizační, vodovodní a plynovodní sítě 28. 6. 2022 16. 7. 2022 Aktuální
Opatření Obecné povahy č.j.33784/2020-MZE-16212 1. 8. 2020 1. 12. 2022 Aktuální
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 6. 4. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 10. 12. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.41508/2019-MZe-16212 2. 9. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 4. 4. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
Smlouva o poskytnutí finančního daru č. 1/2020 2. 1. 2020 2. 1. 2023 Aktuální
Smlouva o poskytnutí finančního daru č. 1/2021 31. 12. 2020 31. 1. 2023 Aktuální
Oznámení o zveřejnění dokumentů obce Hostěnice podle zákona č. 250/2000 Sb. 3. 1. 2022 28. 2. 2023 Aktuální
Informace DSO Mikroregionu Roketnice o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 a schváleného… 5. 1. 2022 28. 2. 2023 Aktuální
Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu DSO Mikroregion Roketnice za rok 2021 20. 5. 2022 30. 6. 2023 Aktuální
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN dle §§64-654 zákona č. 256/2013Sb. 13. 4. 2021 31. 12. 2023 Aktuální
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN dle §§64-65 zhákona č. 256/2013Sb. 27. 10. 2020 31. 12. 2023 Aktuální
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN dle §§64-65 zákona č. 256/2013Sb. 12. 3. 2020 31. 12. 2023 Aktuální
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN dle §§64-65 zákona č. 256/2013Sb. 30. 8. 2021 31. 12. 2023 Aktuální
Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN 14. 3. 2022 31. 12. 2023 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční výpomoci (týká se projektu Nový domov) 30. 6. 2021 28. 7. 2024 Aktuální
Darovací smlouva 4. 8. 2021 5. 8. 2024 Aktuální
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřené mezi DSO… 6. 1. 2022 23. 1. 2025 Aktuální
Smlouva o poskytnutí finančního daru č. 1/2022 - Farnost Pozořice 6. 1. 2022 23. 1. 2025 Aktuální

Naposledy změněno: 29. 6. 2022 9:19