Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Územní plán > Změna č. 2 Územního plánu Hostěnice - projednávání

Změna č. 2 Územního plánu Hostěnice - projednáváníVeřejné projednávání Změny č. 2 ÚP Hostěnice se koná ve středu 16.2.2022 v 18.00 hod. v Občanském centru. 

Návrh Změny je zveřejněn níže, popř. k nahlédnutí na OÚ Hostěnice a MÚ Šlapanice.

Změna č. 2 ÚP Hostěnice obsahuje:

1) Úpravu textové výrokové části územního plánu doplněním chybějících prostorových regulativů ploch individuální rekreace RI – konkrétně RI 1) Pro plochy RI – chatová osada Lhotky 

2) Doplnění definice pojmu v textové části Územního plánu Hostěnice – ohradník

Každý může nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky (tj. do 23. února 2022, včetně), ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky proti návrhu Změny č. 2 územního plánu Hostěnice mohou dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.  

Návrh změny č. 2 Územního plánu Hostěnice

Výkresy:

hlavní výkres

koordinační výkres - výřez a

koordinační výkres - výřez b

koordinační výkres

 

Zpráva:

Změna č. 2 ÚP Hostěnice - srovnávací text

Změna č. 2 ÚP Hostěnice - návrh

Změna č. 2 ÚP Hostěnice - odůvodnění