Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vodovod a kanalizace

Vodovod a kanalizace

Obec Hostěnice je vlastníkem a správcem kanalizační sítě a obecního vodovodu pro veřejnou potřebu.

Podmínky pro navrhování, povolování a provádění kanalizačních přípojek

Podmínky pro navrhování, povolování a provádění vodovodních přípojek

Cena vodného a stočného

Pro rok 2021 vychází sazba z cenové kalkulace dle cenových předpisů pro vodné a stočné dle Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ve smyslu ustanovení §29 odst. 3 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

  • vodné 36,30 Kč 1m3 včetně DPH 10% do 31.12.2021
  • stočné 37,40 Kč 1m3 včetně DPH 10% do 31.12.2021

Celková cena za vodné a stočné je 73,70 Kč včetně DPH 10%.

Účet pro zálohy na vodné a stočné: 1347844389/0800, VS 2310+ č.p. domu.

přehled ceny vodného a stočného 2017 - 30.4.2020

přehled ceny vodného a stočného od 1.5.2020

 

Pro rok 2022 byly schváleny dne 18.11.2021 Zastupitelstvem obce Hostěnice usnesením č. 63/2021 ceny ve výši:

 * vodné 39,60 Kč 1m3 včetně DPH 10% od 1.1.2022

 * stočné 40,70 Kč 1m3 včetně DPH 10% od 1.1.2022

Celková cena za vodné a stočné je 80,30 Kč včetně DPH 10%.

Všeobecné podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Platnost těchto Všeobecných podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, se vztahuje na všechny smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřených mezi dodatelem a odběratelem s platností od 1.1.2017.

Jakost vody

Reklamační řád dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Kanalizační řád Obce Hostěnice