Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Obecně závazné vyhlášky a Nařízení obce - platné

Od roku 2022 se právní předpisy obcí vyhlašují zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů:

Sbírka právních předpisů

 
Název vyhlášky Účinnost
 OZV č. 5/2005 o stanovení podmínek pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku  9. 11. 2005
 OZV č. 7/2005 kterou se zrušuje OZV č. 4/1999 O zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod  9. 11. 2005
 OZV č. 8/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství  15. 12. 2005
 OZV č. 1/2008 o regulaci hluku ve dnech pracovního klidu  7. 8. 2008
 OZV č. 1/2012 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí  1. 1. 2013
 OZV č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her  30. 3. 2016
 Nářízení obce Hostěnice č. 1/2016, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje  30. 3. 2016
 OZV č. 1/2017, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy  11. 5. 2017
 OZV č. 2/2017, kterou se stanoví školský obvod mateřské školy zřízené obcí Hostěnice  11. 5. 2017
 OZV č. 4/2019,kterou se zrušuje OZV č. 3/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity

 1. 1. 2020

OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  

 1. 1. 2022

OZV č. 1/2022, kterou se zrušuje OZV č. 6/2005 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

 17.2.2022

OZV č. 2/2022, kterou se vydává Požární řád obce Hostěnice   5.10.2022
OZV č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  1.1.2024
OZV č. 2/2023, o místním poplatku ze psů  1.1.2024
OZV č. 3/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  1.1.2024
Příloha č. 1 k OZV č. 3/2023  1.1.2024
Příloha č. 2 k OZV č. 3/2023  1.1.2024
Pasport - k OZV č. 3/2023  1.1.2024

 

Obecně závazné vyhlášky a Nařízení obce - zrušené

Název vyhlášky Účinnost
OZV č. 2/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství-zrušena   9. 11. 2005
OZV č. 3/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity-zrušena  9. 11. 2005
OZV č. 6/2005 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce  9. 11. 2005
OZV č. 1/2013 o místním poplatku ze psů - zrušena  1. 1. 2014
OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušena  1. 1. 2016
Přílohy k OZV č. 2/2015: Rozúčtování nákladů - stanovení místního poplatku na rok 2017.pdfRozúčtování nákladů - stanovení místního poplatku na rok 2018.pdfRozúčtování nákladů - stanovení místního poplatku na rok 2019.pdf  
 OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hostěnice  14. 4. 2015
 OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1. 1. 2020
 Přílohy k OZV č. 2/2019: Příloha č. 2 OZV č. 2-2019 Rozúčtování nákladů na rok 2021.pdf  1. 1. 2021

Vyhláška č. 1/2002 Požární řád obce

 

5.10.2022

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství OZV č. 1/2022

1.1.2024
 OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2024
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2024

 

 

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon