Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Místní poplatky a ostatní platby

Místní poplatky, správní poplatky a ostatní platby

Platby od občanů

1. Místní poplatky za rok 2024

Místní poplatky vybíráme od 5.2.2024, splatnost místních poplatků do 30.6.2024

1.1. Místní poplatek ze psů – upravuje OZV č.2/2023

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit do 15 dnů.

Sazba poplatku činí ročně:

Za jednoho psa 200 Kč
Za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč
Za druhého psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 200 Kč
Splatnost poplatku do 30. června

Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1341 + č.p Vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1341001), u majitelů psů s TP na nemovitosti s č.e. VS 13419 + č.e Vašeho RO (např. pro RO č.e 1 - VS 13419001).

1.2. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – upravuje OZV č. 1/2023

Sazba poplatku činí 550 Kč za osobu a rok (u osob s trvalým pobytem v obci), 550 Kč za rekreační objekt a rok (majitelé chat).

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů. Jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech je rovněž povinen ohlásit do 15 dnů.

Splatnost poplatku do 30. června

Při bezhotovostní platbě na účet č. 1347844389/0800 uveďte VS 1340 + č.p. Vašeho RD (např. pro RD č. 1 - VS 1340001)

Majitelé rekreačních objektů – VS 13409 + č.e (např. u č.e. 1 – VS 13409001)

2. Správní poplatky dle zákona číslo 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění

 • Přihlášení osoby starší 18 cti let k trvalému pobytu 50 Kč
 • Vidimace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) 30 Kč za každou započatou stranu
 • Legalizace ( ověření pravosti podpisu) 50 Kč za jed podpis
 • Rozhodnutí vydané ve správním řízení 500 Kč
 • Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona č. 133/2000 Sb. v platném znění 100 Kč za osobu

3. Vodné a stočné 

Pro rok 2023 byly schváleny dne 24.11.2022 Zastupitelstvem obce Hostěnice usnesením č. 78/2022 ceny ve výši:

 • vodné 45,10 Kč 1m3 včetně DPH 10% od 1.1.2023 (bez DPH 41,00 Kč)
 • stočné 59,40 Kč 1m3 včetně DPH 10% od 1.1.2023 (bez DPH 51,00 Kč)
 • Celková cena za vodné a stočné je 104,50 Kč včetně DPH 10% (bez DPH 95,00 Kč)
 • Účet pro zálohy na vodné a stočné: 1347844389/0800, VS 2310+ č.p. domu.

Pro rok 2024 byly schváleny dne 23.11.2023 Zastupitelstvem obce Hostěnice usnesením č. 68/2023 ceny ve výši:

 • vodné 56,00 Kč za 1m3 včetně DPH 12% od 1.1.2024 (bez DPH 50,00 Kč)
 • stočné 78,40 Kč za 1m3 včetně DPH 12% od 1.1.2024 (bez DPH 70,00 Kč)
 • Celková cena za vodné a stočné je 134,40 Kč včetně DPH 12% (bez DPH 120,00 Kč)
 • Účet pro zálohy na vodné a stočné: 1347844389/0800, VS 2310+ č.p. domu.

4. Příspěvek za užívání sportoviště Pastviska, tělocvičny v MŠ, Občanského centra a RC Broučci

 

Příspěvek byl stanoven na 200 Kč za osobu a rok, osvobozeni jsou občané mladší 18-cti let. Příspěvek se vztahuje na všechny obecní prostory a sportoviště a je možné ho uhradit pouze za celý kalendářní rok.

Příspěvek je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu nebo převodem na účet č. 1347844389/0800, VS 3639 + č.p. Po uhrazení příspěvku Vám bude vystavena průkazka. V případě, že Vám již platnost průkazky vypršela, požádejte o vystavení nové.


5. Ostatní služby

 • Kopírování a tisk

Úkon

Sazba

Jednostranné A4 černobílé

2 Kč

Oboustranné A4 černobílé

4 Kč

Jednostranné A3 černobílé

3 Kč

Oboustranné A3 černobílé

6 Kč

Jednostranné A4 barevné

10 Kč

Oboustranné A4 barevné

20 Kč

Jednostranné A3 barevné

20 Kč

Oboustranné A3 barevné

30 Kč

 • Hlášení v místním rozhlase 30 Kč včetně 21% DPH
 • Registrační známka na psa 1 kus 40 Kč včetně 21% DPH
 • Pytel na komunální odpad 1 kus 18 Kč včetně 21% DPH
 • Kniha - Konec války - 90 Kč vč. 10% DPH
 • Kniha -Jak šel čas Hostěnickým údolím - 60 Kč vč. 10% DPH
 • Pivní sklenice - Hostěnice 0,5 l - 150,- Kč vč. 21% DPH
 • Pivní sklenice - Hostěnice 0,4 l - 100,- Kč vč. 21% DPH
 • Dětská láhev sportovní - Hostěnice - 50,- Kč vč. 21% DPH

6. Reklama zpravodaj

Formát

Sazba

A5

300,00 Kč

½ A5

240,00 Kč

¼ A5

120,00 Kč

7. Ceník pronájmu nebytových prostor v objektu samoobsluhy č.p. 159

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH

Místní spolky a sdružení : zdarma

Soukromé akce fyzických osob : 500 Kč /den

Vratná kauce : 1000 Kč

Komerční akce : 1 500 Kč/den, 240 Kč/hod

Vratná kauce : 1000 Kč

8. Ceník pronájmu párty stanu 

Pronájem  max. na  2 dny: 800,- Kč vč. 21% DPH

vratná kauce: 2000,- Kč 

9. Ceník za pronájem hřiště

Děti do 18 let a občané, kteří mají zaplacen poplatek za užívání sportovních a kulturních zařízení v obci Hostěnice - zdarma.

Ostatní 150,- Kč vč. DPH/hod za jednotlivé hřiště.

V případě využití hřiště např. dvěma osobami, z nichž jedna nemá zaplacen poplatek za využívání sportovních a kulturních zařízení v obci Hostěnice, činí poplatek 75,- Kč vč. DPH/hod/ za osobu.

 • Poplatek lze uhradit: obsluze při předání hřiště
 • Při nedodržení výše uvedených pravidel činí poplatek za využití hřiště 500,‑ Kč. Tento je oprávněn vybrat zástupce provozovatele hřiště.