Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Plánovací kalendář - odpadové hospodářství 2024

Rozpis svozů komunálního odpadu a plastů od RD v roce 2024

 

Svoz a likvidaci komunálních odpadů zajišťuje v naší obci firma Recovera Využití zdrojů a.s. (dříve SUEZ CZ a.s.), svoz je prováděn 1 krát za 14 dní (ve středy).

Obec zajišťuje místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.  

Papír, sklo, plasty a malé kovy se mohou ukládat do kontejnerů na sběrných místech na návsi u samoobsluhy, v parčíku u Baršového, u čistírny odpadních vod a Na Kopečku. Kontejner na textil je umístěn na návsi u samoobsluhy a u ČOV.

Na těchto sběrných místech je možné celoročně (v období od 1. prosince do 31. března - pouze do 1 kontejneru) ukládat bioodpad. Odvoz této složky je prováděn jedenkrát za týden, žádáme občany, aby tyto nádoby byly využívány pro drobnější bioodpad (zejména z domácností např. zbytky potravin atd.). Do domácností byly distribuovány i kompostéry, které by měly sloužit k domácímu kompostování.

Již v roce 2014 byl zaveden občasný sběr  většího bioodpadu (tráva, listí, hobliny, piliny, větve do průměru 4 cm, zbytky ovoce a zeleniny), který mohou občané ukládat do kontejneru v areálu čistírny odpadních vod. Tento způsob sběru bioodpadu bude vždy předem zveřejněn (internetové stránky obce, mobilní i místní rozhlas, vývěsky) bude probíhat dle potřeby tak, aby nedocházelo zejména v letních měsících k přeplňování nádob na bioodpad např. posekanou trávou.

Celoroční místo pro oddělené soustřeďování kovových odpadů je umožněno v areálu čistírny odpadních vod, kde je umístěn kontejner,  je zde také možnost ukládat baterie, bílou techniku, elektrospotřebiče, použitý jedlý olej do speciálních kontejnerů (vždy sudou sobotu v době od 9.00 do 11.00 hodin).         

Od roku 2021 je zajištěn svoz plastů od domů (systém door-to-door). O zapojení se do systému může požádat každý občan na Obecním úřadě a bude mu následně přidělena žlutá popelnice na plasty. Svoz je prováděn 1 krát za 4 týdny (v roce 2024 ve čtvrtky).      

 

Sběrný dvůr v areálu ČOV

  • Provozovatel: Obec Hostěnice
  • Provozní doba: každý sudý týden v sobotu od 9.00 - 11.00 hod. nebo dle domluvy na tel: 731 186 498
  • Bližší informace na Obecním úřadě
  • Ceník služeb

Při větším objemu odpadu je nutné se nahlásit předem na Obecním úřadu, kde bude vystaven doklad o zaplacení. V opačném případě nebude umožněno odpad uložit do areálu ČOV.

Stavební odpad se vybírá pouze v předem uveřejněné termíny.

Děkujeme Vám, že třídíte odpad a udržujete naši obec a její okolí v čistotě a pořádku.

Štěpkovač - možnost štěpkování materiálu technickým pracovníkem obce

Obec Hostěnice nabízí občanům možnost nechat si poštěpkovat přírodní materiál vhodný ke štěpkování s maximálním průměrem vkládaného materiálu 100 mm u sběrného místa u areálu ČOV technickým pracovníkem obce. Domluva je možná v pracovní dny u pana P. Tirpáka na tel: 604 685 736. Poplatek za poštěpkování 1 vozíku přírodního materiálu: 350,- Kč vč. DPH. Štěpka je pro občany po domluvě k odebrání zdarma.

Informační povinnost obcí dle § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. Zákona o odpadech