Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Územní plán > Změna č. 1 Územního plánu Hostěnice

Změna č. 1 Územního plánu HostěniceDatum konání:
4.7.2021

Vydaná změna č. 1 ÚP Hostěnice

VÝKRESOVÁ ČÁST

Návrh

hlavní - změny

VPS

základní členění

Odůvodnění

koordinační

širší vztahy

zpf

TEXTOVÁ ČÁST

srovnávací text

návrh

odůvodnění

Návrh Změny č. 1 ÚP Hostěnice pro veřejné řízení

VÝKRESOVÁ ČÁST

Návrh

hlavní - změny

VPS

základní členění

Odůvodnění

koordinační

širší vztahy

zpf

TEXTOVÁ ČÁST

srovnávací text

návrh

odůvodnění

Návrh změny č. 1 ÚP Hostěnice

Městský úřad Šlapanice, OV – OÚPPP, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Hostěnice, věcně příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámil v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona zveřejnění a projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu Hostěnice. Návrh změny č. 1 územního plánu Hostěnice je vystaven k veřejnému nahlédnutí v souladu s § 20 stavebního zákona po celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky, zejména v úřední dny na Obecním úřadě Hostěnice (pondělí a středa 9.00-12.00 hod. a 14.00–17.00 hod.) a u pořizovatele na MěÚ Šlapanice, OV - OÚPPP, dv. č.343, Opuštěná 9/2, Brno (pondělí a středa 8.00-17.00 hodin), jinak dle telefonické domluvy (MěÚ Šlapanice - Brno 533 304 520, OÚ Hostěnice 544 250 763).

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. nejpozději do 8.11.2018, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Vyhláška

Výkresy:

1) návrh

hlavní výkres

VPS

základní členění

2) odůvodnění

koordinační výkres

ZPF

Zpráva:

Změna č. 1 ÚP Hostěnice - srovnávací text

Změna č. 1 ÚP Hostěnice - návrh

Změna č. 1 ÚP Hostěnice - odůvodnění

Zadání změny č. 1 ÚP Hostěnice

MÚ Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Hostěnice, v souladu s ustanovením § 6, odst.1,písm.c) a § 47, odst.2, zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, oznámil zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Hostěnice. Návrh zadání změny č. 1 ÚP Hostěnice byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 7.11.2016 do 7.12.2016 u pořizovatele na webových stránkách města Šlapanice a také na úřední desce obecního úřadu Hostěnice. V této lhůtě (7.11.2016-7.12.2016) mohl každý uplatnit své písemné připomínky, po této lhůtě bylo projednávání návrhu zadání změny č.1 ÚP Hostěnice ukončeno, oprávněné připomínky byly pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem obce do zadání zapracovány a zadání bylo předáno zpět zastupitelstvu obce ke schválení.

Veřejná vyhláška

Dokumenty

hlavní
vps
členění území
koordinační
širší vztahy
zpf
Srovnávací text
Textová část - návrh
Textová část - odůvodnění